English Division 6-letni program medyczny (MD)

Informacje ogólne

Opis programu

 • Program obejmuje 3 lata przedkliniczne (wykłady i seminaria) i 3 lata kliniczne (zajęcia kliniczne w szpitalach z pacjentami, Medical Simulation Center i staże)
 • Kształcenie kliniczne studentów w 6 klinikach uniwersyteckich i placówkach zrzeszonych w Warszawie
 • Ponad 900 absolwentów od 1993 roku
 • Nauczanie wykraczające poza standardowe wymagania (ponad 5700 godzin i 36 ECTS rocznie)
 • Studenci wypełniają Rejestr Umiejętności Ucznia niezbędny do wykonywania zawodu lekarza.

Wydział Angielski II Wydziału Lekarskiego powstał w 1993 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla studentów zainteresowanych nauką medycyny w języku angielskim.

Dywizja oferuje program medyczny dla absolwentów szkół średnich oraz absolwentów szkół wyższych. Na zakończenie programu absolwenci otrzymują tytuł lekarza medycyny i otrzymują dyplom medyczny uznawany w Unii Europejskiej, USA, Kanadzie i większości innych krajów świata (dokładne informacje na temat uznawania dyplomów w poszczególnych krajach, konsultacje z właściwymi aktami prawnymi ).

Po ukończeniu podstawowej części programu studiów studenci mogą przystąpić do egzaminu USMLE (badanie medyczne w Stanach Zjednoczonych), etap I oraz do etapu II USMLE dotyczącego zakończenia części klinicznej programu.

Studenci zagraniczni, którzy decydują się na rozpoczęcie edukacji medycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym mogą uzyskać wsparcie finansowe, starając się o kredyty studenckie w swoich krajach pochodzenia.

W zakresie oceny osiągnięć uczniów, wiedza teoretyczna studentów medycyny jest sprawdzana w formie egzaminów podczas kursów lub egzaminów pisemnych / ustnych na koniec kursów. Proces uczenia się jest nadzorowany przez personel dydaktyczny podczas całego kursu. Umiejętności praktyczne / kliniczne są regularnie oceniane podczas kursów, a na koniec oczywiście w formie zadań.

Podstawowa nauka i przygotowanie przedmedyczne studentów Oddziału Angielskiego odbywają się w formie wykładów, seminariów i zajęć praktycznych prowadzonych przez ponad 70 oddziałów i klinik Akademii Medycznej w Warszawie i afiliowanych przy Uniwersytecie. Kliniczne obiekty szkoleniowe w powiązanych placówkach są regularnie poddawane ocenie w celu zapewnienia skuteczności i wysokiej jakości szkolenia klinicznego.

Wszyscy pracownicy dydaktyczni kształcący studentów w Dywizji Angielskiej są zatrudnieni na pełny etat lub na część etatu. Pracują również jako naukowcy lub lekarze w podstawowych działach naukowych, przedklinicznych i klinicznych Uniwersytetu.

Rekrutacja

Sześcioletni program lekarski jest oferowany absolwentom szkół średnich, posiadaczom studiów licencjackich i studentom zapisanym na studia wyższe.

Program jest dostosowany do standardów UE (zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2005/36 / WE) i oferuje ponad 5700 godzin nauki w zakresie medycyny ogólnej, kursów przedklinicznych i klinicznych.

Wnioskodawcy, których językiem ojczystym nie jest język angielski, będą zobowiązani do okazania dowodu znajomości języka angielskiego za pomocą jednego z następujących certyfikatów:

 • IELTS min. 6,0 punktów,
 • TOEFL min. 90 punktów,
 • TOEICmin. 700 punktów,
 • Poziom B2 w CEFR.

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły średniej z kraju skandynawskiego muszą posiadać następujące oceny ze znajomości języka angielskiego na świadectwie ukończenia szkoły średniej:

 • Norwegia: min. stopień 4,
 • Szwecja: min. klasa C,
 • Dania: min. 7 klasa.
Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The Medical University of Warsaw (MUW) is a top ranking medical university in Poland. MUW is a modern academic institution and dynamic research centre that specializes in clinical studies and theoreti ... Czytaj więcej

The Medical University of Warsaw (MUW) is a top ranking medical university in Poland. MUW is a modern academic institution and dynamic research centre that specializes in clinical studies and theoretical medicine. Pokaż mniej