English Division 5-letni program dentystyczny (DMD)

Informacje ogólne

Opis programu

 • Obejmuje 2 lata przedkliniczne (wykłady, seminaria) i 3 lata kliniczne (zajęcia praktyczne)
 • Dostosowany do standardów UE (ponad 5000 godzin nauki i 300 punktów ECTS)
 • Program trwa 10 semestrów (150 tygodni)
 • Studenci są zobowiązani do odbycia praktycznego szkolenia (lokalnie lub za granicą) każdego lata przez 4 tygodnie po zakończeniu każdego roku studiów

Wydział Medycyny i Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego utrzymuje pozycję najlepszego miejsca do studiowania stomatologii w Polsce. Wydział Stomatologii Angielskiej został otwarty w roku akademickim 2012/2013. Pierwsi absolwenci programu stomatologicznego w języku angielskim uzyskali DMD w 2018 roku. Od 2019/2020 uczniowie będą nauczani i trenowani przy pomocy światowej klasy sprzętu w nowym nowoczesnym Uniwersyteckim Centrum Stomatologii przy Uniwersytecie Medycznym w Warszawie główny kampus.

Warszawski Uniwersytet Medyczny oferuje pięcioletni program stomatologiczny dla absolwentów szkół średnich. Program dostosowany do standardów UE zapewnia ponad 5000 godzin nauczania i 300 punktów ECTS.

Całkowity czas trwania 5-letniego programu stomatologicznego wynosi 10 semestrów (150 tygodni), podczas których studenci mają wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne. Po zakończeniu każdego roku studiów, studenci są zobowiązani do odbycia 4-tygodniowego praktycznego szkolenia, które jest obowiązkowe i zawarte w programie nauczania. Praktyki mogą być realizowane w uznanych instytucjach w rodzimych krajach studentów.

Absolwent otrzymuje tytuł DMD (Doctor of Dental Medicine) i otrzymuje dyplom uznawany w wielu krajach. Program nauczania odpowiada standardom Unii Europejskiej w programach dentystycznych. Absolwent może kontynuować karierę w Akademii Medycznej w Warszawie zarówno jako naukowiec, jak i nauczyciel.

Rekrutacja

Aby się zakwalifikować, kandydaci muszą zdać egzamin wstępny lub przedstawić wyniki BMAT.

Egzamin wstępny to 2-godzinny, pisemny egzamin w języku angielskim i składa się z 100 pytań MCQ w biologii na wyższym poziomie (35 pytań), chemii na wyższym poziomie (35 pytań) i fizyki na poziomie standardowym (30 pytania).

Kandydaci z Dyplomem IB lub Dyplomem EB będą oceniani na podstawie ich wyników z końcowego egzaminu z Biologii (Wyższy poziom), Chemii (Wyższy poziom), Fizyki lub Matematyki (Poziom Standardowy).

Wnioskodawcy, których językiem ojczystym nie jest język angielski, będą zobowiązani do okazania dowodu znajomości języka angielskiego za pomocą jednego z następujących certyfikatów:

 • IELTS min. 6,0 punktów,
 • TOEFL min. 90 punktów,
 • TOEIC min. 700 punktów,
 • Poziom B2 w CEFR.

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły średniej z kraju skandynawskiego muszą posiadać następujące oceny ze znajomości języka angielskiego na świadectwie ukończenia szkoły średniej:

 • Norwegia: min. stopień 4,
 • Szwecja: min. klasa C,
 • Dania: min. 7 klasa.
Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The Medical University of Warsaw (MUW) is a top ranking medical university in Poland. MUW is a modern academic institution and dynamic research centre that specializes in clinical studies and theoreti ... Czytaj więcej

The Medical University of Warsaw (MUW) is a top ranking medical university in Poland. MUW is a modern academic institution and dynamic research centre that specializes in clinical studies and theoretical medicine. Pokaż mniej