Pod koniec tej kwalifikacji studentów będzie przyniosły tezę badawczą.

Warunki przyjęcia na studia

MTech Biomedical Technology lub równoważne kwalifikacje.

Dane kontaktowe

Nazwa: Pani Ingrid van der Westhuyzen
Tel: 011 559 6263 / E-mail: ingridv@uj.ac.za

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 40 więcej kursów w University of Johannesburg »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Lut 2020
Duration
3 - 4 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Lut 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Lut 2020