Student, który z powodzeniem uzupełnia kwalifikacje będą mogli ubiegać problemowe wyższy poziom umiejętności rozwiązywania i krytycznej, refleksyjnego myślenia na najbardziej zaawansowanym poziomie akademickim, z kulminacją w produkcji tezy, które spełniają przyjęte kryteria i zasady etyczne instytucji akademickich. W ten sposób uczeń będzie zrobić oryginalny i znaczący wkład do istniejącego zasobu wiedzy w dziedzinie nauki i technologii i nadzorować niższe studentów badań poziomu.

Warunki przyjęcia na studia

MTech radiografii lub równoważne kwalifikacje średnio 65% lub równoważnej normy ustalonej przez Komitet Stanu i zatwierdzony przez Radę Wydziału. Wybór opiera się na zatwierdzeniu przez Komitet Badań Naukowych Wydziału.

Dane kontaktowe

Nazwa: Dr Heather Lawrence
Tel: 011 559 6887 / E-mail: heatherl@uj.ac.za

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 40 więcej kursów w University of Johannesburg »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Lut 2020
Duration
3 - 4 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Lut 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Lut 2020