Absolwent otrzymuje odpowiednie podstawy teoretyczne i praktyczne umiejętności do wymagającej pracy naukowej w zakresie badań podstawowych na uniwersytetach iw instytucjach badawczych. Posiada również kwalifikacje do pracy na stanowiskach w wybranych oddziałach biologicznych i biomedycznych uczelni wyższych i innych uczelniach oraz pracy badawczo-rozwojowej w różnych instytucjach badań stosowanych. Jego kwalifikacje zawodowe są kierowane przede wszystkim do parazytologii i pokrewnych dziedzin biologii i biomedycyny. Uzdolniony program zapewnia głębszy wgląd w biologię pasożytów i ich interakcje z gospodarzami i wektorami na poziomie organizmów, komórek i cząsteczek. Praktyczne doświadczenie z bieżącymi metodami badań biologicznych zwiększa jego wszechstronność w pracy w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych.


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Każda osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia musi przejść procedurę wstępu. Egzamin wstępny odbywa się w formie wywiadu przed komisją i sprawdza zdolność studenta do pracy naukowej w danej dziedzinie.


Zarząd ocenia:

  1. Jakość pracy dyplomowej i jakość prezentacji - student przedkłada projekt streszczenia: hipotezę i plan rozwiązania projektu. Zarówno prezentacja, jak i odpowiedź na pytania członków zarządu są oceniane.
  2. Wcześniejsza działalność zawodowa / naukowa - poprzednie działania zostaną ocenione, w szczególności (ale nie tylko) te, które są związane z projektem; działalność wydawnicza i dotacyjna są oceniane przede wszystkim.
  3. Wiedza studenta i wgląd w problematykę dziedziny z uwzględnieniem tematu projektu - student musi wykazać się wiedzą na temat najnowszych zagadnień naukowych w terenie oraz w obszarze projektu, w szczególności musi potrafić krytycznie oceniać hipotezy naukowe. Komisja egzaminacyjna może również wziąć pod uwagę wyniki swoich poprzednich badań.


Najwyższy wynik, jaki może uzyskać uczeń, wynosi 100 punktów. Całkowity wynik jest ustalany przez komisję rekrutacyjną poprzez jego kwalifikowaną, dobrowolną uwagę. Minimalny wynik, jaki musi uzyskać kandydat, aby zostać dopuszczonym, wynosi 50 punktów. Stan wnioskodawców zostanie ustalony zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji:
Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 20 więcej kursów w Charles University First Faculty of Medicine »

Ostatnia aktualizacja Styczeń 9, 2019
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Paź 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
150,000 CZK
na rok akademicki. Opłata za wniosek online: 540 CZK.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa