Doktorat w badaniach uzależnień

Informacje ogólne

Opis programu

Uzależnienie STUDIA

 • Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na dalsze kształcenie i poświadczeń w dziedzinie uzależnień. Możesz mieć profesjonalną i akademicką tło podobną do naszych obecnych kandydatów. Czy jesteś licencjonowanym uzależnienie zawodowych z tytułem licencjata lub magistra, który podjął zawodowe i ustawiczne kształceniu czy jesteś profesjonalnym uzależnienie poszukuję kawalerów i certyfikacji po magistra, jak również międzynarodowy certyfikat? Jeśli są, można ukończyć wszystkie potrzebne zajęć dla swojego pana lub doktoratu. Badanie może być zobowiązany do przekształcenia tej zajęć na kredyt absolwentów. Wydział praktykuje specjalistów, którzy posiadają co najmniej jeden zdobył doktorat i którzy są dobre komunikatory. Dlatego też, zarówno teoria i praktyka są zintegrowane w edukacji, które są wymagane do rozwoju zawodowego i uznanie.

Filozofia i misja instruktażowy

IUGS jest poświęcony kształceniu specjalistów w Programie Badań Uzależnień w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów rosnącego uzależnienia krajowym i międzynarodowym.
Badania Uzależnienie Programy doktorskie i magisterskie na IUGS wymagają jako fundament misje zawodu zgodnie z wytycznymi Krajowego Stowarzyszenia na alkohol i Narkomanii Radców (NAADAC) "Mission NAADAC jest prowadzić, ujednolicenie i wzmocnienie pozycji uzależnienie skupia specjalistów w celu osiągnięcia doskonałości poprzez edukacja, rzecznictwo, wiedzy, standardów praktyki, etyki, rozwoju zawodowego i badań. "Przyjęte w 1998 r. 
IUGS przychyla się również do standardów wysuwanych przez Międzynarodowe Konsorcjum Certyfikacji i wzajemności (IC & RC), aby przejść międzynarodowych standardów wzajemnych w credentialing w leczeniu alkoholu i narkotyków, zapobieganie i pól nadzoru klinicznych. 
Poza założeniem wymogów zawodowych, programy studiów są tworzone w celu dalszego zwiększenia wiedzy i umiejętności tych specjalistów.
MI.  Przyszli studenci na IUGS w Addiction Studies program&oacute;w s&#261; ludzie, kt&oacute;rzy pragn&#261; poszerzy&#263; swoj&#261; wiedz&#281; i podnie&#347;&#263; swoje kwalifikacje zawodowe poprzez edukacj&#281; Wy&#380;sze. Nasi uczniowie s&#261;:  <ol>
 • Doradcy Addiction;
 • <li>   wychowawcy;</li> 
  <li>    Uzale&#380;nienie zorientowanych pracownik&oacute;w s&#322;u&#380;by zdrowia.</li>
  

  Osoby te specjalizują się profilaktyką uzależnień, leczenie, wsparcie odbudowy i edukacji. Obszary uzależnieniu obejmują, lecz nie są ograniczone do: alkoholu, leków, w tym nikotynę, hazard, płci i innych procesów behawioralnych / nałogów, jak również zaburzeń odżywiania. Uzależnienie profesjonalistów:

  1. Są odpowiedzialne za ocenę uzależnienia, a także rozwijanie zindywidualizowanych planów leczenia oparte na praktykach opartych na faktach. Specjaliści Uzależnienie może pracować z pacjentami indywidualnie lub w ustawieniach grupy i ich rodzin;
  2. <li>   Pomoc w zapobieganiu i &#347;wiadomo&#347;&#263; niebezpiecze&#324;stwa nadu&#380;ywania substancji i uzale&#380;nienia w spo&#322;eczno&#347;ciach;</li> 
   <li>   Wsp&oacute;&#322;prac&#281; z innymi pracownikami s&#322;u&#380;by zdrowia w leczeniu problem&oacute;w, kt&oacute;re s&#261; wsp&oacute;&#322;istniej&#261;ce z na&#322;ogami;</li>
   <li>   Oczekuje si&#281; r&oacute;wnie&#380; studia Addiction kandydat&oacute;w i absolwent&oacute;w do utrzymania wysokich standard&oacute;w podstawowych kompetencji i etyki. Podsumowuj&#261;c, filozofia Badania Addiction w IUGS jest kszta&#322;cenie w celu zapewnienia najwy&#380;szej jako&#347;ci profesjonalizm w dziedzinie uzale&#380;nie&#324;.</li> 
   

  Zamierzone wyniki

  • Uczniowie muszą wykazać, co następuje:
  1. Kompleksowa wiedza na temat teorii i praktyki poprzez przegląd literatury, bibliografii i rozwoju adnotacją zarysie uzależnień;
  2. Gruntowna znajomość metodologii badań poprzez sformułowania pytania badawczego uzależnień i doboru odpowiednich środków gromadzenia i analizy danych;
  3. Dobrze rozwinięte umiejętności krytycznego myślenia, w tym analizy, syntezy; wraz z procesami rozbieżne i zbieżne;
  4. Poziom umiejętności pisania absolwent i komunikacji ustnej;
  5. Łatwość, z dyskursu na temat przedmiotu poprzez Dissertation Obrony lub ustny oraz w razie potrzeby w dyskusji przy okrągłym stole z rówieśnikami i wykładowców;
  6. Umiejętności praktyczne właściwe w praktyce uzależnień z dorosłych, dzieci, młodzieży, organizacji i systemów;
  7. Minimum 85% opanowania materiałów egzaminacyjnych.

  Zawartość

  • IUGS oferuje następujące stopnie w badaniach Addiction:
   • Doktor filozofii (PhD);
   • Doktor Psychologii (PsyD);
   • Master of Arts (MA);
   • Master of Science (MSc);
   • Bachelor of Science (BSc).
  • Pracy doktorskiej, a praca magisterska bywają teoretyczna i wymaga kilku wtórnych badań następnie podstawowy.
  • Projekt PsyD a projekt mgr tendencję do poszukiwania praktycznych rozwiązań lub wynik dla pytania lub potrzeby. Polega ona na kilku pierwotnych następnie badań wtórnych.
  • Zakończenie doktora lub doktora psychologii w badaniach Addiction wymaga minimalnej sumie 93 punktów po matur.
  • Zakończenie Master of Arts lub Master of Science w Addiction Studies wymaga minimalnej sumie 45 punktów po matur.
  • Zakończenie Bachelor of Science w Addiction Studies wymaga minimalnej sumie 120 punktów, z których * minimum 30 punktów muszą być podejmowane na IUGS.
   • Bachelor of Science w Addiction Studies jest specjalnie zaprojektowany dla profesjonalistów, którzy pragną licencjat i / lub certyfikacji lub licencjonowania w uzależnienia lub badań związanych. Wymagania dotyczące studiów są:
    • Udokumentowane doświadczenie zawodowe istotne;
    • Certyfikacji lub uzyskaniu pozwolenia na alkohol lub narkotyki poradnictwa;
    • 120 kredytów * do ukończenia studiów, z których 30 musi zostać podjęta w IUGS.

  • Wymagane domen kursu (lub równoważność jako ocenione i zatwierdzone przez Dziekana Wydziału) dla Studiów Doktoranckich stopni Addiction obejmują:
  1. Polityka Addiction i wpływ na diagnostykę i leczenie uzależnień;
  2. Zależność między choroby psychiczne, choroby fizycznej i uzależnień;
  3. Różne podejścia do kliniczne leczenia uzależnień;
  4. Specjalne grupy, dodanie Występowanie i leczenie;
  5. metod klinicznych i zarządzania w przypadku uzależnień;
  6. Uzależnienia kliniczny praktyka;
  7. Metody badawcze uzależnień;
  8. Istotne nałogi obieralnych takich jak te związane z uzależnień behawioralnych / procesowych i podwójną diagnozą między chorobami psychicznymi i uzależnieniami chemicznej (MICA).
  IUGS oferuje doktoranckie i programy magisterskie i podyplomowe zajęć akademickich dla studentów, aby być przygotowanym na zawodowych wyzwań Uzależnienie jest. Te policencjackie obejmują, ale nie są ograniczone do:
  1. Różnorodność i szczególne zagadnienia Substance Abuse;
  2. Choroby przenoszone drogą płciową i inne leki chorób i narkomanii;
  3. Zarządzanie Case for Substance Abuse Treatment;
  4. Psychopharmacology Narkomanii;
  5. Psychopharmacology of Mental Illness i podwójne rozpoznanie - przyczyny i metody leczenia;
  6. Metody, modele i aplikacje w Addiction leczenia;
  7. Etyka w praktyce zawodowej;
  8. Wprowadzenie do grup samopomocy;
  9. Proces / Uzależnienia behawioralne.
  Tylko gatunki "C" lub lepiej będą przyjmowane w transferze do sytuacji akademickiego. Ponadto ogólna średnia studenci muszą być B lub lepiej.

  *Zawiera wszystkie kojarzy stopnia i kredytów uczelni, jak również certyfikację, licencjonowanie, zatwierdzone staży i kształcenia zajęć w 13½ godziny kontaktu lub ekwiwalent dla każdego kredytu akademickiego.

  Sekwencja

  • portfela i transkrypcje studenta są badane przez Dziekana po rozmowie z uczniem, aby określić swoje cele.
  • 66 wymagane kredyty dla zaawansowanych sytuacji w Programie doktoranckie zostaną sprawdzone i zatwierdzone po tym procesie. 27 wymagane kredyty dla zaawansowanych stojących w programie Mistrza zostanie zatwierdzony po tym procesie.
  • Badania I muszą być wypełnione, zatwierdzone i złożone przed pracami związanymi z badaniami II zaczyna.
  • 8-dni Absolwent Seminarium w 10-dniowej Residency może być zakończone w dowolnym momencie wpisu studenta na IUGS, ale musi być zakończone przed wypełniania wymagania akademickie w badaniach uzależnienia.

  Instruktażowe strategie: zawierają, ale nie ograniczają się do:

  • Przypisany odczyty tekstów i artykułów w czasopismach naukowych;
  • zajęcia interaktywne;
  • Małe grupy dyskusyjne;
  • Zastosowanie elektronicznych mediów (Questia Online Library dostarczonych przez Uniwersytet i innych źródeł wybranych przez studenta, mentor i Deanem);
  • Badania kumulacji i wyczerpujące, by warunkiem opanowania materii.
  Ostatnia aktualizacja Mar 2020

  Stypendium Keystone

  Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

  Informacje o uczelni

  Designed for professionals with diverse educational backgrounds and experience, programmes at IUGS are structured to meet the needs of qualified people seeking to complete their formal credentials.

  Designed for professionals with diverse educational backgrounds and experience, programmes at IUGS are structured to meet the needs of qualified people seeking to complete their formal credentials. Pokaż mniej