Kinezjologia zajmuje się ruchem człowieka, jego kontrolą i uczeniem motorycznym w odniesieniu do biomechanicznych parametrów aparatu ruchu. Rehabilitacja odnosi się do tej wiedzy w celu przywrócenia lub poprawy funkcji lokomotorycznych, gdy pojawiają się zaburzenia chorobowe, urazy lub wady wrodzone.

Program studiów doktoranckich w zakresie kinezjologii i rehabilitacji oparty jest głównie na studiach magisterskich z zakresu medycyny, fizjoterapii, ergoterapii i innych dyscyplin magisterskich lub inżynierskich. Ich wiedza naukowa jest wykorzystywana w rehabilitacji (np. Biomedycyna i technika kliniczna, inżynieria biomedyczna, protetyka, biocybernetyka, robotyka i technologia informacyjna). Proponowany program studiów doktoranckich koncentruje się na obiektywizacji parametrów fizjologicznych ludzkich zaburzeń ruchowych, identyfikacji przyczyn zaburzeń ruchowych i możliwości interwencji terapeutycznej.

Metodologia poszczególnych projektów badawczych zostanie dostosowana do konkretnych celów pracy, wyposażenia miejsca szkolenia i badań oraz profesjonalnego podejścia trenera i ucznia. W metodologii pomiarowej zostaną wykorzystane metody obrazowania funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, ultradźwięków, metod elektrofizjologicznych, spiroergometrii, posturografii i innych.


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Warunkiem dopuszczenia do udziału w programie studiów jest w szczególności:

  • pomyślne ukończenie studiów magisterskich w szkolnictwie wyższym;
  • należycie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami złożonymi w wyznaczonym terminie;
  • pozytywny wynik procedury rekrutacyjnej (orientacja podstawowa w zakresie kinezjologii i rehabilitacji oraz wybrany przedmiot, warunki wstępne do pracy naukowej i dalszy rozwój własnej osobowości);
  • podstawą rozmowy kwalifikacyjnej jest omówienie projektu rozprawy;
  • kryteria, które należy ocenić, to jakość przedłożonego projektu, plan zabezpieczenia finansowego, motywacja do podjęcia studiów oraz dotychczasowe działania w danej dziedzinie (udział w konferencjach, publikacjach, działalność pedagogiczna.


Warunki przyjęcia

Wstęp na studia doktoranckie jest uwarunkowany pomyślnym ukończeniem studiów magisterskich.

Metoda weryfikacji


Pathway kariery

Absolwent studiów doktoranckich posiada wszechstronne zrozumienie i jest dobrze zorientowany w szerokim spektrum naukowych zasad w ramach kinezjologii i rehabilitacji. Zna metody badawcze i jest w stanie zapewnić indywidualną i opartą na współpracy pracę naukową z etyczną, akademicką i zawodową rzetelnością. Potrafi krytycznie analizować aktualną wiedzę naukową. Absolwent wykazuje się kompetencjami w zakresie komunikacji w zakresie zagadnień należących do jego specjalności, a także szerokiego spektrum pokrewnych więzi społecznych, zwłaszcza w zakresie zastosowania wyników badań do praktyki klinicznej w Rehabilitacji.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 15 więcej kursów w Charles University Second Faculty of Medicine »

Ostatnia aktualizacja Styczeń 9, 2019
Ten kurs jest Na kampusie, Ośrodek kształcenia i studia online
Data początkowa
Paź 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,000 CZK
na rok akademicki. Opłata za wniosek online: 540 CZK.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa