Przeczytaj oficjalny opis

Program doktorancki podkreśla niezależność w nauce i myśleniu krytycznym, ze szczególnym naciskiem na badania nad jakością i uczeniem przez całe życie, aby doprowadzić studenta do wyższego poziomu kompetencji w dziedzinie mikrobiologii medycznej ze specjalistyczną wiedzą w dziedzinie wybranej do pracy dyplomowej. Uwzględnia wszystkie aspekty medycznej mikrobiologii i obejmuje wszystkie dziedziny edukacji w ramach ram kwalifikacji z Malezji. Doktoratem jest zapewnienie dalszego podnoszenia wiedzy, umiejętności i umiejętności zdobytych na poziomie magistra. Ogólnie zapewnia absolwentowi umiejętności prowadzenia niezależnych badań.

Ogólnym celem programu doktora medycyny mikrobiologicznej jest zapewnienie wysokiej jakości absolwentów, którzy mogą zintegrować wiedzę i umiejętności z nauk biologicznych i związanych z nimi technologii z uwzględnieniem aspektów etyki, umiejętności komunikacyjnych, przywództwa, profesjonalizmu i odpowiedzialności społecznej.

Elementy programu

Program jest w pełni oparty na badaniach. Elementy programu nie są oparte na podejściu, ale są podzielone na obszary / wiedzę naukową: Bakteriologia medyczna, Wirusologia Medyczna, Parazytologia Medyczna, Mykologia Medyczna, Immunologia, Fermentacja, Bioinformatyka, Inżynieria genetyczna, Farmakologia Molekularna.

Oszacowanie

Konieczne jest ukończenie projektu badawczego i obrona tego projektu w celu ukończenia studiów. Oprócz pracy, nie będzie ciągłe oceny do monitorowania postępów w badaniach. Narzędzia wykorzystywane mogą obejmować prezentację propozycji, sprawozdania z postępów badania, portfolio, prezentacje klubów czasopisma, publikacje i udział konferencji. Ciągłe ocenianie studenta odbywa się przez 3-miesięczne sprawozdania z postępu prac i prezentacje naukowe w całej kandydatur.

Ocena końcowa jest oparta na ocenie pracy doktorskiej i obronie tezy po zakończeniu ich kandydatury. Praca zostanie zbadana przez panel ekspertów, w tym dwóch zewnętrznych egzaminatorów i jednego wewnętrznego egzaminatora.

Kwalifikacje wstępne

i) stopień magistra z dziedziny mikrobiologii lub związane z tym dziedziny
ii) stopień magistra mikrobiologii lub inne równoważne kwalifikacje nauk przyrodniczych.
iii) Wszyscy wnioskodawcy powinni mieć rozsądną znajomość języka angielskiego i posiadać:


za. TOEFL 550
b. Pasmo IELTS 6 lub
do. Pasmo MUET 4;
re. lub odpowiednik


Wszyscy kandydaci, którzy nie spełniają wymaganego poziomu znajomości języka angielskiego, mogą zostać zobowiązani do uczęszczania na kurs i przejazdu oraz kurs języka angielskiego prowadzony przez Uniwersytet przed przyjęciem na studia podyplomowe.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 11 więcej kursów w AIMST University »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sty 2020
Duration
2 - 4 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sty 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sty 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa