Doświadczenie w kierunku strategicznego organizacji zdrowia

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Doświadczenie w kierunku strategicznego organizacji zdrowia

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)

Systemy zdrowotne ewoluowały stopniowo coraz bardziej złożone struktury, które wymagają podmiotów zdolnych do zarządzania w praktyce, że organizacje, które go zawierają.

Magister w zakresie Zarządzania Strategicznego Organizacji Ochrony Zdrowia dąży do zapewnienia całościowego przygotowania narzędzi i koncepcji, które umożliwiają specjalistom podejmowanie właściwych decyzji w procesie zarządzania, administracji, oceny i planowania niezbędnych do wykonania celów korporacyjnych. Wszystko to dzięki wiedzy teoretycznej, analiza studiów przypadków i ćwiczeń, aby zapewnić uczestnikowi zaliczkę w rozumieniu zarządzania takimi organizacjami.

Magister w zakresie Zarządzania Strategicznego Organizacji Ochrony Zdrowia ma również na celu zapewnienie nowego podejścia do zmian rynkowych i zachowań użytkowników, wszystko w celu poprawy jakości usług w placówkach służby zdrowia.


Czas trwania, struktura kredytu i stopień

Magister jest podzielony na pięć bloków treści wymagane.

Szacuje Program Master w zakresie Zarządzania Strategicznego trwania Organizacji Ochrony Zdrowia jest 900 godzin (90 punktów). W sprawie podziału państw: - będąc Program odległość i nie podlegających klas, nie wyznaczył konkretną datę rozpoczęcia, tak, że studenci mogą zapisać się w dowolnym momencie, pod warunkiem, że wolne miejsca.

  • Przez powodów akademickich i edukacyjnych ma minimalny czas trwania programu, w wyjątkowych przypadkach (np. zatwierdzania tematów) może być sześć miesięcy.
  • Maksymalny czas dostępny dla Magisterów wynosi 24 miesiące. W tym okresie, uczeń musi uzyskać wszystkie działania (oceniane) i zatwierdzony projekt końcowy Master lub dyplomowych.


Stypendia

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) okresowo przydziela gra ekonomiczna z niezwykłą FUNIBER stypendium w Edukacji.

Do zastosowania, po prostu złożyć wniosek do udzielania wymaganych danych strony głównej portalu, a Komisja Oceniająca rozważy przydatność aplikacji o przyznanie pomocy finansowej w formie stypendiów Kształcenia FUNIBER.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Online
Start Date
Data rozpoczęcia
Otwarta rekrutacja
Duration
Czas trwania
6 miesięcy
W niepełnym wymiarze czasu
Locations
Hiszpania - Barcelona, Catalonia
Data rozpoczęcia : Otwarta rekrutacja
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Otwarta rekrutacja
Hiszpania - Barcelona, Catalonia
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą