CURRENT FIZJOTERAPIA Semmelweis

Informacje ogólne

Opis programu

65431_65137_imgpsh_fullsize7.jpg

LICENCJA regularne fizykoterapii wydanego przez Semmelweis University (State University), zaproponowaÅ LUde.S. Campus Lugano (Szwajcaria) odbywa siÄ przez cztery lata (240 créditsECTS), stacjonarne i obejmuje 1500 godzin praktyki klinicznej w szpitalach, klinikach i oÅrodkach rehabilitacyjnych za granicÄ, w tym we Francji. Student może zaproponowaÄ lokalizacjÄ klinicznej umieszczenia; Potwierdzeniem tej struktury bÄdzie pozostawiony w gestii Semmelweis University. ObecnoÅÄ jest obowiÄzkowa, w peÅnym wymiarze godzin, od poniedziaÅku do piÄtku w Lugano (Szwajcaria).

Ten trening rozpocznie siÄ w poniedziaÅek, 24 wrzeÅnia 2018.

Ceremonia otwarcia odbÄdzie siÄ w poniedziaÅek, 01 października 2018.

Studenci ÅledziÄ Degree w programie fizjoterapii caÅkowicie w Lugano, w tym egzaminu paÅstwowego. JÄzykiem kursy dla pierwszych trzech semestrów, po francusku; po studentów uczestniczyÄ lekcje wÅoskiego.

Maksymalna liczba studentów w tym dyplomu jest ograniczony do 80 test wstÄp bÄdÄ na podstawie kolejnoÅci rejestracji. Wnioski zostanÄ uszeregowane w kolejnoÅci ich otrzymania, pod warunkiem, że przewidziane sÄ speÅnione wymogi rejestracyjne (w tym wpÅaty rejestracyjnej opÅaty administracyjnej CHF 1400). Aby dostaÄ siÄ do szkolenia kandydaci musi przejÅÄ test umiejÄtnoÅci (nieselektywne).

Kolejny test wstÄp odbÄdzie siÄ 02 marca 2018.

To bardzo proste, aby zarejestrowaÄ: wystarczy wypeÅniÄ formularz na tej stronie https://www.uniludes.ch/test-cursus-en-physiotherapie-semmelweis/et sformalizowaÄ rejestracjÄ pÅacenia skÅadek Rejestracja Test wysokoÅci 750 franków. (Otrzymasz dane bankowe na adres e-mail podany w formularzu po walidacji go).

Kurs rozpoczyna siÄ, gdy osiÄgniÄta zostanie minimalna liczba.

www.physiotherapie-ludes.ch

Ostatnia aktualizacja Grudzień 2019

Informacje o uczelni

L.U.de.S. nasce nel 1999, in forma associativa, nel Canton Ticino, in Svizzera, dall’iniziativa del prof. Paolo Sotgiu, allo scopo di promuovere e favorire ogni forma di scambio culturale e di esper ... Czytaj więcej

L.U.de.S. nasce nel 1999, in forma associativa, nel Canton Ticino, in Svizzera, dall’iniziativa del prof. Paolo Sotgiu, allo scopo di promuovere e favorire ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche, scientifiche e di ricerca in ambito europeo ed extraeuropeo con il nome di Libera Università di Scienze Umane e Tecnologiche – Ludes . Con risoluzione n. 703 del 14 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha autorizzato L.U.de.S. ad utilizzare la denominazione Università Privata ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 della legge sull’Università della Svizzera Italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 03 ottobre 1995 (LUSI/SUPSI; RL 5.3.1.1) Pokaż mniej