Wprowadzenie do Wydziału Farmacji

Utworzenie Wydziału Farmacji na Aqaba University Of Technology w Aqaba University Of Technology przyznano tytuł licencjata w dziedzinie farmacji i stosowanego planu studiów, to wybór kursów specjalistycznych, aby spełnić specjalne przeznaczenie na standardy farmaceutyczne w dziedzinie edukacji i zapewnić absolwentom wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu w naukowy i moralny. Oprócz zapewnienia platformy do kontynuowania edukacji dla absolwentów farmacji w regionie Akaba i okolicach. Program licencjacki Wydziału Farmaceutycznego na pełne etaty polega na zaliczeniu 162 godzin kredytowych w ciągu pięciu lat w celu zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej dla konkurencji na rynku pracy.

Misja Wydziału Farmaceutycznego

Misją Wydziału Farmacji jest utrzymanie zawodu farmaceutyki w rejonie Akaby i okolic, zgodnie z potrzebami narodu we wszystkich dziedzinach edukacji farmacji i badań naukowych oraz opieki farmaceutycznej i przemysłu farmaceutycznego oraz wykwalifikowanych liderów w dziedzinie ich praca zawodowa

Cele Wydziału Farmacji

Cele można podsumować:

  1. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji i rozwoju zawodowego dla studentów Wydziału Farmaceutycznego.
  2. Poprawa chęci absolwentów do ciągłego uczenia się.
  3. Apelowanie i wspieranie badań naukowych we wszystkich dziedzinach nauk farmaceutycznych.
  4. Wzmocnij powiązania między Wydziałem Farmacji a potrzebami społeczności lokalnej.
  5. Zachęcanie studentów do zajęć pozalekcyjnych i łączenie ich z potrzebami lokalnej społeczności.
  6. Stosowanie standardów jakości w edukacji i szkoleniach z wykorzystaniem najnowszych metod i technik

Uzasadnienie rozwoju Wydziału Farmaceutycznego

Aqaba University Of Technology dąży do opracowania nowych specjalizacji, które służą lokalnej społeczności Akaby. Ze względu na brak Bachelor of Pharmacy na żadnym z lokalnych uniwersytetów publicznych w Akabie lub w sąsiednich miastach, Aqaba University Of Technology aspiruje do bycia pierwszym uniwersytetem z tytułem Bachelor of Pharmacy, aby wesprzeć miasto wykwalifikowanymi farmaceutami.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski
Ostatnia aktualizacja Kwiecień 10, 2019
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
5 lat
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa