Read the Official Description

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje 4-letnie studia zawodowe w higienie jamy ustnej. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata. Przedmioty nauczane w trakcie zapewnić, że podczas ośmiu semestrów studenci nabywają atrakcyjne kwalifikacje i szeroki zakres umiejętności praktycznych. Studenci zakończyć po przejściu wszystkich semestrów, po czym napisać pracę licencjacką i zdania egzaminu dyplomowego.

Dentystyczne Badania higieniczne przygotowanie studentów do przeprowadzenia procedury higieny i profilaktyki, w szczególności badanie jamy ustnej, profilaktycznych i kosmetycznych zabiegów stomatologicznych, stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, samodzielnej pracy w edukacji dzieci i dorosłych, a także ustne Instruktaż higieny. Dentystyczne Badania higieniczne są oparte na współczesnej wiedzy medycznej, w tym, oprócz procedur higieny jamy ustnej, zdrowia i urody, którego celem jest zapewnienie naturalnej i atrakcyjny wygląd, dobre samopoczucie i ochronę przed niszczącym działaniem środowiska, stylu życia i zmian odbywają się w wyniku choroby. Dental higieny pracy używa pojęć z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii w profilaktyce chorób i rozwoju zachowań prozdrowotnych i obejmuje prowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i asystentów dentystycznych dentystycznych z wykształceniem średnim.

Absolwent studiów stomatologicznych higieny jest profesjonalnie przygotowany do wyzwań ciągle zmieniającym się rynku pracy. Badania są ustawiane w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent posiada przygotowanie interdyscyplinarne w trzech dziedzinach: medycyny i stomatologii, psychologii i edukacji, a także ekonomii i marketingu. Absolwent powinien mieć możliwość korzystania z języka obcego zgodnie z wymogami na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europejskiej oraz posługiwać się językiem specjalistycznym w celu radzenia sobie na europejskim rynku pracy oraz rozszerzyć jego lub jej umiejętności na podstawie ogólnie dostępnej wiedzy specjalistycznej zawarte w czasopismach internetowych w Internecie.

Program taught in:
Polski

See 3 more programs offered by College of Education and Therapy in Poznań »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Paźdz. 2019
Application deadline

Paźdz. 2019