Wprowadzenie do programu BDS

Pięcioletni program Bachelor of Dental Surgery (BDS) prowadzony jest w kampusie Manipal w Indiach, dla fazy I i kampusu Melaka, w Malezji w drugim etapie. Wysiłek ten jest prawdziwym odzwierciedleniem wizji Manipala w opiece nad uczniami o wysokich osobowościach i wzmacnianiu edukacji opartej na wartościach Manipala.

Rozumiejąc znaczenie łączenia kultury, wiedzy, działań humanitarnych i profesjonalizmu, program BDS jest przeznaczony dla studentów, aby mogli korzystać z obu krajów w celu stymulowania doskonałości w środowisku akademickim i zdrowia.

Wydział Stomatologii (FOD) przyjmuje tradycyjny program nauczania jako podejście do nauczania i uczenia się.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 1 więcej kursów w Melaka-Manipal Medical College »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
5 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
292,500 MYR
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń