Kurs

Kurs Żywienia ma na celu szkolenie ogólni, humanistycznych i krytycznych specjalistów stojących potrzeb zdrowotnych ludności, głównie w poszukiwaniu promocji, profilaktyki i utrzymania zdrowia jednostki. Profesjonalny kwalifikuje poznać, ocenić, wyjaśnić i interweniować w stanie zdrowia, szczególnie dla żywności i żywienia człowieka w ich indywidualnych i zbiorowych. Profesjonalny będą kierowane do spełniać następujące zdolności i umiejętności: planowania, organizacji, kierunek i nadzoru nad usługami żywności i żywienia; ocena indywidualnego stanu odżywienia i zbiorowych; przygotowanie i zapewnienie opieki szpitalnej, ambulatoryjnej i biura żywienia i dietetyki z recepty, planowania, organizacji, nadzoru i oceny diety dla chorych.

Uniwersytet ranking Arkusz 2.015: 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych w Rio.

Czas trwania: 4 lata

Rodzaj szkolenia: Podziałka

Następny klasy: 2016,1

Godziny: 3700 godzin

Program prowadzony przez:
Portuguese (Brazil)

Zobacz 1 więcej kursów w Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO) »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Mar 2020
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Mar 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Mar 2020